DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ căn lá

Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm x13 lá
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm x13 lá
Mã hàng: 184-301S
Số lượng: 6
Bộ dưỡng đo bề dầy 0.03-0.5mm/13 lá/150mm
Bộ dưỡng đo bề dầy 0.03-0.5mm/13 lá/150mm
Mã hàng: 184-302S
Số lượng: 19
Bộ dưỡng đo bề dầy 0.05-1mm/28 lá/150mm
Bộ dưỡng đo bề dầy 0.05-1mm/28 lá/150mm
Mã hàng: 184-303S
Số lượng: 189
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/20 lá /150mm
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/20 lá /150mm
Mã hàng: 184-304S
Số lượng: 177
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/13 lá
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/13 lá
Mã hàng: 184-305S
Số lượng: 3
Bộ dưỡng đo bề dày 0.03-0.5mm/13lá
Bộ dưỡng đo bề dày 0.03-0.5mm/13lá
Mã hàng: 184-307
Số lượng: 1
Bộ dưỡng đo bề dày 0.03-0.5mm/13lá
Bộ dưỡng đo bề dày 0.03-0.5mm/13lá
Mã hàng: 184-307S
Số lượng: 13
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/28 lá/110mm
Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-1mm/28 lá/110mm
Mã hàng: 184-313S
Số lượng: 47
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top