DANH MỤC SẢN PHẨM

Đồng hồ so chân gập

Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản )
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản )
Mã hàng: 513-404E
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm (Bộ tiêu chuẩn)
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm (Bộ tiêu chuẩn)
Mã hàng: 513-404T
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.2mm x 0.002mm ( Bộ cơ bản)
Đồng hồ so chân gập 0.2mm x 0.002mm ( Bộ cơ bản)
Mã hàng: 513-405T
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản)
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản)
Mã hàng: 513-414E
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 1mm x 0.01mm (Bộ cơ bản)
Đồng hồ so chân gập 1mm x 0.01mm (Bộ cơ bản)
Mã hàng: 513-415E
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm (Bộ chọn thêm)
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm (Bộ chọn thêm)
Mã hàng: 513-424A
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.5mmx0.01mm (Bộ cơ bản)
Đồng hồ so chân gập 0.5mmx0.01mm (Bộ cơ bản)
Mã hàng: 513-424E
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so chân gập 0.6mm x 0.002mm (Bộ cơ bản)
Đồng hồ so chân gập 0.6mm x 0.002mm (Bộ cơ bản)
Mã hàng: 513-425E
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top