DANH MỤC SẢN PHẨM

Thước cặp cơ khí

Thước cặp cơ khí 0(20) - 2000 (mm)x0.02mm
Thước cặp cơ khí 0(20) - 2000 (mm)x0.02mm
Mã hàng: 160-113
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp cơ khí 0(20) - 450mm(18")x0.02mm(.001")
Thước cặp cơ khí 0(20) - 450mm(18")x0.02mm(.001")
Mã hàng: 160-151
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp cơ khí 0(20)-600mm(24")/0.02mm(.001")
Thước cặp cơ khí 0(20)-600mm(24")/0.02mm(.001")
Mã hàng: 160-153
Số lượng: 7
Thước cặp cơ khí 0(20) - 1000mm(40")x0.02mm(.001")
Thước cặp cơ khí 0(20) - 1000mm(40")x0.02mm(.001")
Mã hàng: 160-155
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05mm
Mã hàng: 530-101
Số lượng: 16
Thước cặp cơ khí 0-150mm/6" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-150mm/6" x 0.05mm
Mã hàng: 530-104
Số lượng: 257
Thước cặp cơ khí
Thước cặp cơ khí
Mã hàng: 530-108
Số lượng: 1
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm
Mã hàng: 530-109
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp cơ khí 200mm/0-8" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 200mm/0-8" x 0.05mm
Mã hàng: 530-114
Số lượng: 105
Thước cặp cơ khí 0-300mm/12" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm/12" x 0.05mm
Mã hàng: 530-115
Số lượng: 70
Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8" x 0.02mm
Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8" x 0.02mm
Mã hàng: 530-118
Số lượng: 79
Thước cặp cơ khí 0-300mm/0-12" x 0.02mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm/0-12" x 0.02mm
Mã hàng: 530-119
Số lượng: 106
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top